top of page

Makula, eller gula fläcken, är den del i ögat som gör att vi kan se skarpt där vi väljer att fokusera blicken. Hos Klarvys ögonklinik behandlar vi akuta förändringar, så kallad våt AMD, för att hindra händelseförloppet. Som andra i klinik i Sverige erbjuder vi behandling även för långsammare åldersförändringar, så kallad torr AMD.

Våt AMD

Snabb åldersrelaterad makuladegeneration

Akuta förändringar i gula fläcken

Om du upplever en akut förändring, alltså en förändring som uppstår plötsligt eller inom loppet av två veckor, ska du kontakta en ögonklinik så snart du kan så att du kan få rätt behandling. Akuta förändringar i makula kallas ibland för våta förändringar.


Symptom

  • Snabbt försämrad synskärpa

  • Raka linjer ser krokiga ut

  • Färger ser annorlunda ut

  • Ansikten ser snedvridna ut

  • Bokstäver försvinner ur text

Upplevda synförändringar

Vård på uppdrag av Region Skåne

Klarvy är en ögonklinik som arbetar på uppdrag av Region Skåne. När du söker vård hos oss av medicinska orsaker fungerar ditt besök här precis likadant som hos regionens egna mottagningar. Dina besök noteras i din journal precis som vanligt, besöket kostar varken mer eller mindre och högkostnadskort gäller. Vårt fokus är alltid rätt vård för dig.

Förberedelser

1

Din sköterska täcker ditt ansikte med en särskild duk och lämnar öppet just runt ögat som ska behandlas. Du får ögondroppar med bedövning och en liten ställning som håller ögat öppet.

Injektionen

2

Injektionen tar bara några få minuter. Med en tunn nål sprutar vi in läkemedlet i ditt ögas glaskropp. Det gör inte ont men du känner en påverkan på ögat. Du får också droppar med antibiotika i ögat för att förebygga infektioner.

Efterbehandling

3

Det kan vara så att du behöver ögondroppar med dig hem för att efterbehandla med. I så fall får du besked innan du går hem. Små obehag kan följa ett par dagar efter en injektion. Du kan känna lite skav, se små grumlade prickar i synfältet eller uppleva att ögonvitan blir röd. Om det inte försvunnit efter en vecka bör du kontakta oss för rådgivning.

Så går det till

Mot akuta, eller våta, förändringar i makula erbjuds behandling i form av injektioner. Efter undersökning och läkarkonsultation kan en behandling påbörjas. Injektionerna får man oftast en gång i månaden under tre månaders tid och sedan utvärderar vi resultatet. Behöver du så fortsätter vi behandlingen. Vi finns alltid här om du har frågor eller funderingar.

Behandling av våt AMD
bottom of page