top of page

Grön starr (glaukom)

Klarvy är en ögonmottagning för dig med eller utan remiss. Vi behandlar och opererar två typer av grön starr, öppenvinkelglaukom och akut glaukom, på uppdrag av Region Skåne. 

Symptom på grön starr

Grön starr utvecklas vanligtvis först från 65 års ålder och uppåt. Det är till viss del en ärftlig sjukdom så har du en nära familjemedlem som drabbats bör du gå på regelbundna kontroller. För det mesta uppträder glaukom först i ena ögat och det friska ögat kompenserar för din totala synupplevelse. Först när glaukomet spridit sig till andra ögat upplever vi synförändringar. Då är det viktigt att boka läkartid så snart du kan.

 

Symptom på grön starr av typen öppenvinkelglaukom är​

  • Fläckvisa synbortfall

  • Upplevelsen att delar av sitt synfält blir suddigt, mörkare eller både och

Symptom på grön starr av typen akut glaukom är

  • Plötslig smärta

  • Röd ögonvita

  • Illamående

Vård på uppdrag av Region Skåne

Klarvy är en ögonklinik som arbetar på uppdrag av Region Skåne. När du söker vård hos oss av medicinska orsaker fungerar ditt besök här precis likadant som hos regionens egna mottagningar. Dina besök noteras i din journal precis som vanligt, besöket kostar varken mer eller mindre och högkostnadskort gäller. Vårt fokus är rätt vård för dig.

Så behandlar vi glaukom

Vid både öppenvinkelglaukom och akut glaukom går din behandling ut på att minska trycket inuti ögat. Det mest effektiva är att reglera kammarvätskan som är den vätska som ökar trycket ifall den får för stor volym i ögat.

Ögondroppar

Olika typer av ögondroppar kan sänka trycket i ditt öga genom att minska bildandet och tillflödet av kammarvätska eller underlätta för utflödet av kammarvätska. Det är inte ovanligt att en behandling innehåller fler än en sorts ögondroppar för att ge bäst effekt för dina ögon.

Laserbehandling

Laserbehandling kan vara ett komplement till ögondroppar för att få snabb effekt. Behandlingen gör vi med lokalbedövning och syftet med är att få kammarvätska att lämna ögat så att trycket sjunker.

Vad är grön starr?

Varför sjukdomen drabbar vissa eller vad man kan göra för att förhindra den är ännu inte känt. Beräkningar visar att ungefär 200 000 personer i Sverige har någon form av glaukom, men så många som hälften av dem har inte fått symtom ännu.

Skadar synnerven

Grön starr, eller glaukom, är en sjukdom som gradvis skadar synnerven. Synnerven är den kanal som skickar informationen från ögat till hjärnan och skador som uppstår på den går inte att reparera.

Drabbar 200 000

Genom att behandla symtom och förhållanden inuti ögat går det att bromsa eller helt stänga av sjukdomens framfart så att den inte fortsätter skada synnerven.

Kan bromsa sjukdomsförloppet
bottom of page