top of page

Vi gör ögonbottenfotograferingar för att undersöka och följa upp förändringar hos dig som är diabetiker. Screeningen vi gör upptäcker eventuell grå starr (katarakt), grön starr (glaukom) eller avvikelser hos gula fläcken (makula).

Ögonbottenfoto

Diabetesscreening

Ögonmottagning för regelbundna undersökningar

Om du har diabetes är det vanligt att din läkare rekommenderar dig att gå på regelbundna besök för ögonbottenfotografering. Hur ofta du behöver gå beror på din historik, hur dina ögon mår eller ifall du nyligen upplevt något avvikande med din syn. Är du osäker på när och om du borde göra en screening kan du alltid kontakta oss via chatt, e-post eller på telefon. Du kan också boka en undersökning direkt.

Diabetesscreening med funduskamera
Vård på uppdrag av Region Skåne

Klarvy är en ögonklinik som arbetar på uppdrag av Region Skåne. När du söker vård hos oss av medicinska orsaker fungerar ditt besök här precis likadant som hos regionens egna mottagningar. Dina besök noteras i din journal precis som vanligt, besöket kostar varken mer eller mindre och högkostnadskort gäller. Vårt fokus är alltid rätt vård för dig.

Ögondroppar

1

Innan vi kan göra undersökningen får du pupillvidgande ögondroppar. De behöver verka i runt 30 minuter och under tiden får du vila i vårt väntrum.

Fotograferingen

2

När det är dags för din screening sitter du i ett mörkt rum och vilar panna och haka i en vanlig ställning för synundersökningar. Fotograferingen sker med hjälp av en funduskamera och blixtar som inte är skadliga men som du kan uppleva som bländande.

Resultat

3

Oftast kan du få reda på resultatet av fotograferingen direkt. När du lämnar mottagningen är det bra om du är försiktig med starkt ljus de närmsta dagarna, undvik köra bil och använd gärna solglasögon.

Så går diabetesscreening till

Själva fotograferingen tar runt 10 minuter att göra, men du behöver avsätta ungefär 45-60 minuter för hela ditt besök. Du gör screeningen sittande och undersökningen känns ingenting. Ett tips är att ta med dig solglasögon som du kan ha på dig efter fotograferingen eftersom du kan bli tillfälligt ljuskänslig.

Ögonbottenfoto med Canon funduskamera
Undersökning av ögat inför ögonbottenfoto
bottom of page