top of page

Efterstarr

Komplikationer efter att du opererat grå starr (katarakt) eller gjort en RLE är sällsynta men med tiden ökar risken för efterstarr. Efterstarr behandlar vi smidigt och effektivt med laser. Misstänker du att du har efterstarr kan du boka tid för undersökning direkt.

Vad är efterstarr?

Efterstarr är faktiskt inte alls samma sak som grå starr, men kallas så eftersom symptomen liknar de för katarakt och de uppstår bara efter ett linsbyte. En tid efter din operation kan det bildas en hinna bakom din konstgjorda lins som gör att din syn tappar skärpa. Hinnan kan uppstå efter några veckor eller flera år senare, och de allra flesta får inga besvär alls. Ungefär 10 procent av de som opererats för grå starr eller gjort en RLE behöver behandlas för efterstarr inom 5 år från det första ingreppet.

Symptom på efterstarr

Om du opererats för grå starr kommer du att känna igen symptomen ifall du skulle få efterstarr. Har du gjort en RLE är symptomen desamma, men du kanske kan behöva vara mer uppmärksam eftersom de kommer gradvis.


Vanliga symptom är

  • Gradvis sämre syn oavsett avstånd du tittar på

  • Ökad ljuskänslighet

  • Att du vill använda dina sällanglasögon oftare

Ögonundersökning

Laserbehandling mot efterstarr

Att behandla efterstarr med laser är effektivt, går snabbt och gör inte ont. För de allra flesta räcker det med en efterbehandling.

Så här går ingreppet till hos oss:

Ögondroppar

Inför laserbehandlingen får du ögondroppar som vidgar dina pupiller. Medan dropparna verkar får du vila och vi berättar hur resten av operationen kommer gå till.

Laser

Vi använder en laser för med hög precision skjuta hål på grumlingen bakom din lins, allt görs mycket kontrollerat för att öka ljusinsläppet i ditt öga. Laseroperationen känns ingenting men du ser ett blinkande ljus och hör lasern klicka. Ingreppet tar bara några minuter.

Eftervård

När laserbehandlingen är klar får du ögondroppar som förebygger inflammation och sänker trycket i ögat för att dina ögon ska återhämta sig så snabbt och säkert som möjligt.

Efterstarr efter RLE

När du har gjort ett linsbyte är komplikationerna sällsynta. Efterstarr är en av de vanligare komplikationerna som drabbar runt 10 procent av alla som gör ett linsbyte. 


Har du gjort din RLE hos oss ingår en laserbehandling mot efterstarr ifall du skulle drabbas. Upplever du att symptomen på efterstarr stämmer in på dig kan du antingen ringa oss för rådgivning direkt eller boka en undersökning så tar vi reda på hur dina ögon mår.

Patient och sjuksköterska ögonvård
bottom of page